0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Slávnostné ukončenie školského roku 2018/2019

Dňa 28. júna 2019 sa na Súkromnej spojenej škole (ďalej len „SSŠ“) uskutočnila v telocvični Spoločná ranná komunita pre žiakov školy  pri príležitosti ukončenia školského roku 2018/2019. Úvodné slovo dostali členky školskej rady Ivana Hajdušeková a Liana Fejková. Po príhovore žiaci I.A triedy SZŠ zarecitovali báseň od Milana Rúfusa - Prváčikovia na konci školského roku. Ďalej boli ocenení žiaci, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a na mnohých kultúrno-spoločenských akciách. Na záver programu pani riaditeľka Mgr. Eva Bednáriková povedala príhovor a vyhlásila Naj žiačku školy, ktorou bola Abigail Ruth Parks a Naj triedu školy - IV.A SZŠ. Na koniec všetci žiaci zaspievali školskú hymnu a odišli do svojich tried.