0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM
Child friendly school

(Takúto si ju vytvoríme v spolupráci s Unicef)

Celoročný program Škola priateľská k deťom (ŠPD) sa plne odvíja od myšlienky Dohovoru o právach dieťaťa. Program vzdeláva, vychováva a nabáda k uplatňovaniu práv dieťaťa celé školské komunity – deti, pedagógov, rodičov a iných partnerov škôl. Cieľom programu je, aby činnosť školy bola vykonávaná s pochopením pre deti, v ich záujme a za ich spoluúčasti. V školách priateľských k deťom je prirodzené, že nezabúdajú prispôsobiť rozhodovania záujmom dieťaťa.

Dôležité tel. čísla

116 111 – linka detskej istoty

055/ 2347272 – linka detskej dôvery

Školský parlament naplánoval a v decembri 2018 zrealizoval zbierku s názvom Dobrý skutok. Z vyzbieraného finančného príspevku (159€) sa zakúpili darčeky pre život. Darčeky budú použité na pomoc deťom v krajinách, kde UNICEF rozvíja svoje programy a kde je takáto pomoc najviac potrebná.

Zakúpené boli balíčky:

  • antimalariká,
  • tablety načistenie vody,
  • terapeutická výživa.