0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Ocenenia za školský rok 2018/2019

Ocenenia za školský rok 2017/2018

Ocenenia za školský rok 2016/2017

Ocenenia za školský rok 2015/2016

Zapojenie školy do projektu eTwinning

Pri príležitosti oslavy 10. výročia programu e Twinning sa naša škola zapojila do projektu V našej škole je eTwinning!, ktorého cieľom bolo šíriť osvetu programu medzi rodičov, učiteľov, deti a širokú verejnosť s účelom podporovať zapájanie sa škôl do programu a taktiež vniesť do výučby inovatívnosť, kooperatívnosť v používaní technológií a využiť možnosti profesionálneho rozvoja každého učiteľa.

eTwinning umožňuje nájsť európsku partnerskú školu, s partnerskou triedou naplánovať triedny projekt alebo sa pridať do už existujúceho projektu ako ďalší partner, spolupracovať v chránenej virtuálnej učebni "TwinSpace ", zúčastňovať sa seminárov a konferencií po celej Európe, spoznávať nových kolegov, zúčastňovať sa on-line kurzov, použiť učebné materiály eTwinning vo výučbe, získať národnú a európsku značku kvality eTwinning a získať uznanie a vecné aj finančné ceny v národnej a európskej súťaži.

Dňa 7. mája 2015 zapojené školy v Košiciach prostredníctvom jednoduchých výtvarných a pracovných činností informovali verejnosť o zapojení sa do projektov eTwinning.