0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY

funkčné obdobie 2017-2021

Zloženie Rady školy Mená členov Rady školy
Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
 1. Mgr. Jana Uličná
 2. Mgr .Štefan Kontroš
Zvolený nepedagogický zamestnanec
 1. Mgr. Stanislava Krasnayová, zapisovateľka Rady školy
Zvolení zástupcovia rodičov
 1. MUDr. Anežka Hajdušeková
 2. Ing. Juraj Vincej
 3. Alexandra Lešková
 4. Ing. Norbert Faith
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
 1. Ing. Iveta Kijevská, predsedníčka Rady školy
 2. Ing. Veronika Voľanská
  • ekonomická a mzdová pracovníčka
 3. PaedDr. Oľga Pivarníková
  • odborný radca OÚ, Košice
 4. Ing. Andrea Blašková
Zvolený zástupca žiakov
 1. Ivana Hajdušeková