0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Úsek zriaďovateľky a riaditeľky SÚKROMNEJ SPOJENEJ ŠKOLY

školský rok 2018/2019

Mgr. Eva Bednáriková
 • zriaďovateľka a riaditeľka organizačných zložiek:
  • Súkromné gymnázium
  • Súkromná základná škola
 • vedúca PK SJL, spoločenskovedných a výchovných predmetov
 • výchovná poradkyňa
 • Mgr. Ingrid Galeštoková
 • poverená výkonom kontrolnej činnosti
 • Pedagogickí zamestnanci

  Meno a priezvisko Triednictvo
  Vychovávateľka
  (oddelenie)
  Kvalifikácia

  Vyučuje

  Pracovná pozícia (vnútroškolské funkcie)

  Mgr. Lenka Volčková tercia A
 • učiteľka biológie
 • učiteľka matematiky
 • učiteľka chémie
 • Mgr. Jana Uličná  
 • učiteľka slovenského jazyka
 • učiteľka dejepisu
 • koordinátorka Žiackej školskej rady
 • Mgr. Anastázia Sepešiová VIII. oddelenie
  (tercia)
 • učiteľka geografie
 • učiteľka občianskej náuky
 • učiteľka etickej výchovy
 • koordinátorka Európskeho klubu
 • vychovávateľka SŠKŽ
 • Mgr. Kornélia Vojtaníková  
 • učiteľka anglického jazyka
 • vedúca PK prírodovedných predmetov
 • vedúca PK cudzích jazykov
 • koordinátorka učiteľov uplatňujúcich jazykové vzdelávanie metódou CLIL v nejazykových vyučovacích predmetoch ( tercie SG )

 • Odborný garant pre
 • vzdelávanie cudzincov
 • vzdelávanie slovenských žiakov prichádzajúcich z cudzojazyčného prostredia
 • Ing. Zdena Weagová, PhD.  
 • učiteľka informatematiky
 • učiteľka fyziky
 • Mgr. Štefan Kontroš  
 • učiteľ telesnej a športovej výchovy
 • koordinátor Účelového cvičenia
 • koordinátor Lyžiarskeho výcviku
 • Mgr. Slavomíra Katkovová  
 • učiteľka ruského jazyka
 • PhDr. Angelika Dubíková  
 • učiteľka nemeckého jazyka
 • Mgr. Michal Porvažník  
 • učiteľ španielskeho jazyka
 • Mgr. Gabriela Vojteková  
 • učiteľka náboženskej výchovy
 • Technicko – hospodárski zamestnanci

  Ing. Veronika Voľanská
 • účtovníčka
 • mzdárka
 • personalistka
 • Mgr. Stanislava Krasnayová
 • administratívna pracovníčka
 • sekretárka
 • hospodárka školy