0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Jazykové kluby

Podľa záujmu detí a rodičov zabezpečuje naša škola (pod vedením kvalifikovaných lektorov) v popoludňajších hodinách jazykové kluby, ktoré sú zamerané na rozvoj komunikačných schopností detí v cudzích jazykoch.

Anglický klub

anglicky klub

Od školského roku 2011/2012 v podmienkach školy začína svoju činnosť English school club pod vedením zahraničných lektorov a slovenskej lektorky anglického jazyka. Cieľom je zdokonaliť zručnosti žiakov z povinných hodín anglického jazyka, pripraviť žiakov na vyučovacie hodiny a rozšíriť schopnosti v anglickej konverzácii.

Každoročne organizujeme pre deti Týždeň anglického jazyka (30 hodín) plný zábavných hier a záujmových aktivít v anglickom jazyku pod vedením zahraničných NATIVE SPEAKER lektorov.

Ďalšie kluby:

Škola ďalej zabezpečuje nemecký, ruský, francúzsky a španielsky jazykový klub.

nemecky klub rusky klub francuzsky klub spanielsky klub