0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Záujemca
Portal VS

Výročie

Úspechy žiakov za školský rok 2018/2019

Zoznam úspechov našich žiakov v šk. r. 2018/2019
(dokument PDF.)

Úspechy žiakov za školský rok 2017/2018

Zoznam úspechov našich žiakov v šk. r. 2017/2018
(dokument PDF.)

Úspechy žiakov za školský rok 2016/2017

Zobraziť zoznam úspechov našich žiakov v šk. r. 2016/2017
(dokument PDF.)

Úspechy žiakov za školský rok 2015/2016

Zoznam úspechov našich žiakov

Úspechy žiakov v I. polroku za školský rok 2015/2016

Dňa 29. 01. 2016 sa v spoločných priestoroch pavilónu A konala spoločná ranná komunita pre všetkých žiakov školy, ktorej cieľom bolo vyhodnotiť I. polrok školského roku 2015/2016 úspechy žiakov, ktorí v súťažiach reprezentovali našu školu. Zároveň komisia zložená z členov Detského parlamentu a Žiackej školskej rady vyhlásila na základe predchádzajúcich volieb v jednotlivých triedach „Naj žiaka“ - Olivera Tomáša Skálu, „Naj žiačku“ – Katarínu Farbulovú a „Naj triedu“, ktorou sa stala I. A.

Kompletný zoznam úspechov našich žiakov | Fotogaléria

Úspechy žiakov za školský rok 2015/2016

Úspechy žiakov za školský rok 2014/2015

Dobšinského Košice

Dňa 21.10.2014 sa žiaci, víťazi triednych kôl, zúčastnili školského kola súťaže v prednese pôvodnej ľudovej a autorskej rozprávky Dobšinského Košice. Súťažili v dvoch kategóriách. Po prednese rozprávok vybrala porota víťazov. V prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnila žiačka IV.A triedy Ivana Hajdušeková s ukážkou Ako cigán čerta ošialil. Na 2.mieste sa umiestnila Sara Krajíčková s ukážkou Mechúrik Koščúrik. V druhej kategórii sa na 1.mieste umiestnil žiak V.A triedy Michal Hájek s ukážkou Popolvár – Hnusná tvár. V krajskom kole matičného festivalu budú našu školu reprezentovať Ivana Hajdušeková, Sara Krajíčková, Michal Hájek. Víťazom blahoželáme a želáme úspech a v krajskom kole.

Dňa 28.10.2014 sa uskutočnilo krajské kolo v prednese ľudovej a autorskej rozprávky Dobšinského Košice v budove Základnej školy, Postupimská 37 v Košiciach. Našu školu reprezentovali v I. kategórii Sara Krajíčková (II.A) a Ivana Hajdušeková (IV.A). V II. kategórii nás reprezentoval Michal Hájek (V.A), ktorý obsadil III. miesto.

Úspechy žiakov za školský rok 2013/2014

Kompletný zoznam úspechov našich žiakov môžete stiahnuť tu

Úspechy žiakov za školský rok 2012/2013

Kompletný zoznam úspechov našich žiakov môžete stiahnuť tu

Úspechy žiakov za školský rok 2011/2012

Kompletný zoznam úspechov našich žiakov môžete stiahnuť tu