0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ponuka voľnočasových aktivít

Naši žiaci využívajú pestrú ponuku mimoškolských aktivít priamo v priestoroch našej školy, prípadne v blízkosti školy:

  • každodenná popoludňajšia činnosť v rámci Súkromného školského klubu detí pre žiakov 1.-5.ročníka Súkromnej základnej školy
  • zdokonaľovanie sa žiakov v anglickom jazyku v rámci English school club
  • výber z ponuky záujmových útvarov Súkromného centra voľného času

Ponuka voľnočasových aktivít

Záujmové vzdelávanie v aktuálnom školskom roku
(dokument vo formáte PDF.)


-->