0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Naša fotogaléria - školský rok 2015/2016

Naše učebne a priestory

Úspechy žiakov v I. polroku za školský rok 2015/2016

Dňa 29. 01. 2016 sa v spoločných priestoroch pavilónu A konala spoločná ranná komunita pre všetkých žiakov školy, ktorej cieľom bolo vyhodnotiť I. polrok školského roku 2015/2016 úspechy žiakov, ktorí v súťažiach reprezentovali našu školu. Zároveň komisia zložená z členov Detského parlamentu a Žiackej školskej rady vyhlásila na základe predchádzajúcich volieb v jednotlivých triedach „Naj žiaka“ - Olivera Tomáša Skálu, „Naj žiačku“ – Katarínu Farbulovú a „Naj triedu“, ktorou sa stala I. A.

Kompletný zoznam úspechov našich žiakov