0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Stretnutie k programu Primary Years Programme

V dňoch 7. - 8. októbra 2017 sa v rámci spolupráce s Medzinárodnou školou v Ostrave a realizáciou plánu profesionálneho rozvoja učiteľov v našej škole konalo stretnutie k programu Primary Years Programme pre učiteľov I. stupňa Súkromnej základnej školy pod vedením Bc. Zuzany Dreslerovej, zástupkyne I. stupňa a Bc. Poonam Merchant, koordinátorky medzinárodného programu z Medzinárodnej školy v Ostrave. Obsahovo bol zameraný na hlavné ciele medzinárodného programu, formy a metódy práce so žiakmi na rozvíjanie zručností a vlastností potrebných pre ich budúci život, využívanie rôznych učebných zdrojov v rámci vyučovacieho procesu, hodnotenie postupu žiaka v učení komplexne, nielen jeho vedomosti. Všetky nové informácie boli veľkým prínosom pre všetkých prítomných, ktorí budú s radosťou implementovať nové poznatky do vyučovacieho procesu.