0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

POĎAKOVANIE

Dňa 13.11.2017 Mgr. Eva Bednáriková, riaditeľka školy a Mgr. Štefan Kontroš, učiteľ telesnej výchovy, spolu so žiakmi privítali v priestoroch telocvične poslankyňu Mestského zastupiteľstva, Ing. Ivetu Kijevskú, ktorá v zastúpení Občianskeho združenia Vráťme deťom šport do Košíc podporila šport aj na Súkromnej spojenej škole, Starozagorská 8, Košice. Našim žiakom darovala futbalové lopty a popriala veľa úspechov vo všetkých športových aktivitách. V mene našich žiackych futbalových hviezd ďakujeme!