0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Školenie PYP

V dňoch 22. 08. – 23. 08. 2018 sa vedenie školy Súkromnej spojenej školy a vyučujúci I. stupňa Súkromnej základnej školy (ďalej „SZŠ“) zúčastnili vzdelávacieho podujatia Making the PYP happen in the classroom k medzinárodnému programu Primary Years Programme pod vedením Jacquline Williams, lektorkou vyslanou organizáciou International Baccalaureate. Zúčastnení vyučujúci si prehlbovali svoje vedomosti a porozumenie základných prvkov uvedeného programu. Lektorka pre nich pripravila rôzne aktivity, ktoré môžu uplatňovať vo vyučovaní a u žiakov rozvíjať zručnosti, vlastnosti z profilu IB žiaka, postoje, vedomosti a koncepty. Tiež pracovali na skvalitnení bádateľského programu pre žiakov I. stupňa SZŠ, ktorý je súčasťou vzdelávacích plánov medzinárodného programu PYP. Zoznámili sa s možnosťami, ako skvalitňovať implementáciu medzinárodného programu v podmienkach školy, a tým inovovať a skvalitňovať výučbu vyučovacích predmetov.