0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Otvorenie školského roku 2022/2023

Aj keď leto ešte stále sprevádzali teplé lúče hrejivého slniečka, dňa 5. septembra 2022 slávnostným otvorením školského roku 2022/2023 začala naša škola písať sedemnásty rok svoju históriu.

Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy, vo svojom príhovore sa prihovorila prváčikom a rodičom. Pripomenula dôležité ambície a profiláciu školy, ktoré nie sú bežné v školách či už v rámci regiónu, SR, ale aj na medzinárodnej úrovni –7. rok vyučovanie matematiky podľa metodiky Prof., RNDr. Milana Hejného CSc., 5. rok uplatňovanie metódy Jolly Phonics vo vyučovaní anglického jazyka, kvalitné vyučovanie anglického jazyka a napĺňanie udeleného ocenenia Európskej značky za výučbu cudzích jazykov ako prvej škole v Košiciach a štvrtej v SR, 16. rok uplatňovanie metodiky CLIL vo výchovno-vzdelávacom procese, 2. rok uplatňovanie medzinárodného programu PYP (Primary Years Programme) v rámci školského vzdelávacieho programu, autorizácia bola škole udelená IB organizáciou International Baccalaureate Organization so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku 15. mája 2020 ako prvej škole slovenskej škole v Košiciach a druhej škole v SR.

Na záver svojho príhovoru vyjadrila tiež želanie, aby škola tak ako doteraz bola školou  s vysokou úrovňou vzdelávania žiakov, kolektívnej práce ako aj humánnych vzťahov.

Popriala žiakom, rodičom a učiteľom pevné zdravie a úspešný školský rok 2022/2023.