0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Napísali o nás

Vážená pani riaditeľka,

dovoľte mi na záver tohto školského roku vyjadriť obrovské ĎAKUJEM.

Ďakujem za to, že škola nie je pre moje deti strašiakom, ale miestom, kde sa radi vracajú .

Ďakujem za to, že sa nemusím o nich báť, že ich bude niekto šikanovať, ponúkať im drogy, že sú v bezpečí - vždy pod pedagogickým dozorom.

Ďakujem za to, že naši učitelia svoju prácu berú ako poslanie, do práce chodia s úsmevom a svoju dobrú náladu prenášajú aj na deti.

Ďakujem za to, že škola je ako druhá rodina. Všetci sa tu navzájom poznajú po mene, pomáhajú si, zdravo medzi sebou „súperia“ v rôznych súťažiach ,do ktorých sa môžu zapájať počas celého školského roku.

Ďakujem za to, že nemusím deti rozvážať po celých Košiciach . Pod jednou strechou sa deti nielen naučia, v Školskom klube detí zabavia, ale absolvujú aj krúžky, ktoré škola stále rozširuje na základe požiadaviek detí a ich rodičov.

Ďakujem za to, že máte dvere pre každého otvorené. Rovnako to platí aj o všetkých učiteľoch. Nikdy ma nikto neodbil s tým, že nemá na mňa momentálne čas. A neurobil to ani voči deťom. Ste tu stále pre nich a to je na nezaplatenie.

Ďakujem za úžasnú školu v prírode, z ktorej sa deti nedávno vrátili.

Ďakujem pani učiteľke Antolíkovej za trpezlivosť s prvákmi. Jej otvorené hodiny boli neskutočné. Plné nápaditosti, elánu, ponaučenia. Keď som tam bola, mala som pocit, že škola je naozaj hrou. Môj syn na hodine matematiky krásne počítal po anglicky a pritom je v nej úplný začiatočník. Stal sa viacnásobným matematickým kráľom, na čo je patrične pyšný.

ĎAKUJEM za úžasnú triednu učiteľku, ktorá s nami rodičmi a našimi štvrtákmi úspešne zvládla prvý stupeň ZŠ. V našej triednej učiteľke sme získali úžasného človeka, ochotného pomôcť v každej chvíli, skvelého pedagóga, ktorý naše deti naučil nielen to, čo je v učebných osnovách, no usmerňoval ich aj v správaní. Bude nám ako triedna učiteľka veľmi chýbať. Musím Vám povedať, že ste mali šťastnú ruku pri výbere nielen vynikajúcej učiteľky, no zároveň zástupkyne školy.

Keď mala nastúpiť moja dcéra do 1.ročníka boli moji rodičia na dovolenke v luxusnom rezorte, kde sa spoznali s jedným manželským párom z Košíc. Pochválili sa im, že ich vnučka po prázdninách nastupuje do súkromnej školy HUMAN. Oni im vraveli, že z tejto školy odišlo niekoľko učiteľov . Ja som im vtedy povedala, že moja dcéra tu nastúpi , keď bude ona spokojná, budem spokojná aj ja. Som rada, že som svoje rozhodnutie ani jeden deň neoľutovala. Snažím sa ďalej šíriť dobré meno tejto školy, obhajovať ju pred tými, ktorí dajú na zlé reči, pritiahnuť nových študentov, či vypomôcť 2% z dane mojich klientov.

Viem, že riadiť takúto školu je ťažké, držím Vám palce v ďalších dobrých rozhodnutiach a všetkým zamestnancom školy prajem krásne prázdniny.

LEŠKOVÁ ALEXANDRA

Za výučbu cudzích jazykov ocenili učiteľku z Čadce a školy z Prievidze a Košíc

/24. september 2010/

Prínos škôl a učiteľov v oblasti vyučovania cudzích jazykov dnes 24. septembra 2010 ocenili v Bratislave v rámci iniciatív Európskej komisie Európsky učiteľ jazykov roka a Európska značka pre jazyky. Spomedzi jazykárov vybrala hodnotiaca komisia v 6. ročníku súťaže učiteľku biológie a chémie v anglickom jazyku Ivanu Zemiakovú z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Certifikát Európska značka pre jazyky získala za projekt v nemeckom jazyku Partnerstvo medzi školami Prievidza - Hartberg Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi. Rovnaké ocenenie si prevzali aj zástupcovia Súkromnej základnej školy na Starozagorskej ulici v Košiciach za projekt v anglickom jazyku Progresívne prístupy vo výučbe cudzích jazykov.

Certifikáty, ktoré si ocenení dnes prevzali, podpísala členka Európskej komisie zodpovedná za vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou a minister školstva, vedy, výskumu a školstva SR (MŠVVaŠ SR) Eugen Jurzyca. Za MŠVVaŠ SR oceneným pedagógom zablahoželal vedúci služobného úradu Miroslav Siváček, ktorý sa im vo svojom príhovore poďakoval za ich inovatívny prístup k práci a súčasne ocenil zvyšujúcu sa úroveň jazykového vzdelávania na Slovensku.

Národným koordinátorom oboch súťaží je SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania pod záštitou MŠVVaŠ SR. Slávnostné odovzdanie certifikátov sa uskutočnilo ako súčasť osláv Európskeho dňa jazykov, ktorý pripadá na 26. septembra. V už tradičnej Uličke jazykov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa návštevníci môžu opäť zoznámiť s činnosťou zahraničných kultúrnych inštitútov, Zastúpenia Európskej komisie v SR či Informačnej kancelárie Rady Európy.

www.minedu.sk