0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Čo je to žiacky parlament?

Žiacky parlament je zložený zo žiakov 1.-5. ročníka školy. Žiacky parlament slúži pre spoločné organizovanie mimoškolskej činnosti žiakov. Má podávať návrhy a podnety na pre organizovanie rôznych školsklých akcií a aktívne sa podieľať na ich organizácii. Žiacky parlament má za úlohu upevňovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Upevňovať prvky demokracie a humanizácie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka.

Viac informácií ...