0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY

funkčné obdobie 2021-2025

Zloženie Rady školy Mená členov Rady školy
Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
 1. Mgr. Jana Uličná
 2. Mgr. Silvia Antoliková
Zvolený zástupca ostatných zamestnancov
 1. Mgr. Stanislava Krasnayová
  • zapisovateľka Rady školy
Zvolení zástupcovia rodičov
 1. Ing. Ivo Jech
 2. Ing. Andrea Blašková
 3. Ing. Norbert Faith
 4. Ing. Zuzana Homolyová
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
 1. PhDr. Zuzana Sedláková
  • predsedníčka Rady školy
 2. Ing. Veronika Voľanská
  • ekonomická a mzdová pracovníčka
 3. doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.
 4. Matej Jančura