0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Úsek zriaďovateľky a riaditeľky SÚKROMNEJ SPOJENEJ ŠKOLY

školský rok 2022/2023

Mgr. Eva Bednáriková

 • zriaďovateľka a riaditeľka  organizačných zložiek:

      Súkromná základná škola

      Súkromné gymnázium

Mgr. Ingrid Galeštoková   

 • pedagogická zástupkyňa riaditeľky školy  organizačnej zložky: Súkromná základná škola
 • triedna učiteľka I. A triedy SZŠ
 • učiteľka slovenského jazyka v I. A triede SZŠ
 • vedúca SŠKD
 • koordinátorka Zápisu detí do 1. ročníka SZŠ
 • koordinátorka Školy v prírode

Pedagogickí zamestnanci

Technicko – hospodárski zamestnanci

Ing. Veronika Voľanská
 • účtovníčka
 • mzdárka
 • personalistka
 • Mgr. Stanislava Krasnayová
 • materská dovolenka
 • Mgr. Katarína Soľáková
 • administratívna pracovníčka
 • sekretárka
 • hospodárka školy