0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Vitajte na stránkach Súkromnej spojenej školy HUMAN

Práve sa nachádzate na webovej stránke súkromnej základnej školy Human sídliacej na Starozagorskej 8 v Košiciach. Naša škola poskytuje široké spektrum školských aj mimoškolských aktivít. V prvom rade chceme rodičom, ale hlavne žiakom poskytnúť vyššiu kvalitu služieb oproti bežným základným školám, ktoré boli zriadené štátom. Veríme, že na našej webovej stránke nájdete všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú a rozhodnete sa zapísať Vaše dieťa k nám.

Zriaďovateľka a riaditeľka školy
Mgr. Eva Bednáriková

Welcome to the website Associated Private School

Private Primary School & Private Grammar School

Associated Private school, Starozagorská 8, in its organizational unit – Private primary school welcomed its first pupils on September 4th, 2006.

Since 2008 the school has been providing education focused on the development of learners´ communicative competences in English Language by CLIL approach which was verified by the teachers at our school in the Project of experimental verification. The professional guarantee was guided by Slovak National Institute for Education in Bratislava, The Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology in Bratislava, Pedagogical faculty and Faculty of Art, Comenius University in Nitra ...

Nová metóda výučby matematiky od školského roku 2016/2017

Od školského roku 2016/2017 v 1. ročníku Súkromnej základnej školy vyučovací predmet matematika budeme vyučovať podľa metodiky Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., ktorý je slovenským a českým matematikom, odborníkom na didaktiku matematiky, profesor Pedagogickej fakulty UK v Prahe.

PDF. dokument s bližšími informáciami

Prečo sme lepší?

 • ku žiakom pristupujeme individuálne
 • aktívne integrujeme anglický jazyk do vyučovacích predmetov
 • uplatňujeme inovatívne trendy vo výučbe
 • v triedach 10 až 16 detí
 • výber kvalifikovaných učiteľov, lektorov a trénerov
 • monitorujeme emocionálnu inteligenciu a všeobecné intelektové nadanie žiakov
 • dbáme na rozšírenú pohybovú a umeleckú prípravu
 • realizujeme vlastný program globálnej výchovy
 • poskytujeme široké spektrum mimoškolských aktivít
 • popoludňajší program pre žiakov zabezpečuje súkromný školský klub
 • žiaci majú možnosť využívať školskú knižnicu
 • zabezpečujeme stravovanie žiakov v budove školy

Čo ponúkame podrobnejšie ...