0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Vitajte na stránkach Súkromnej spojenej školy HUMAN

Pokiaľ máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo našu školu, vyplňte nasledujúci formulár, na základe ktorého budete zaradení do nášho poradovníka. Aktuálne informácie o voľných miestach a bližších podmienkach prestupu alebo zápisu Vám poskytneme na telefónnom čísle
0903 743 137.

Dieťa
  Meno:
  Priezvisko:
  Dátum narodenia:
  Miesto narodenia:
Zákonný zástupca
  Meno:
  Priezvisko:
  Adresa  
  Ulica:
  PSČ:
  Mesto:
  Telefónne číslo:
  E-mailová adresa
  Mám záujem o:
  Znalosť anglického jazyka u dieťaťa: neovláda anglický jazyk
  učilo sa anglický jazyk v škôlke/škole
  plynule ovláda anglický jazyk
  U detí z bilingválnych rodín uveďte ďalší cudzí jazyk, o ktorý máte záujem:
  Odporúčaná integrovaná forma vzdelávania intelektovo nadaného dieťaťa: áno
nie

Vyplnením formulára súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov na účely zaradenia do poradovníka školy. Som si vedomý, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. V prípade, že dieťa do školy nenastúpi, budú všetky osobné údaje bezodkladne vymazané a nebudú ďalej spracúvané.