0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Otvorenie školského roku 2021/2022

     Aj keď leto ešte stále sprevádzali teplé lúče hrejivého slniečka, dňa 2. septembra 2021 slávnostným otvorením školského roku 2021/2022 začala naša škola písať šestnásty rok svoju históriu.

     Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy, vo svojom príhovore sa prihovorila prváčikom a rodičom. Pripomenula dôležité ambície a profiláciu školy, ktoré nie sú bežné v školách či už v rámci regiónu, SR, ale aj na medzinárodnej úrovni – šiesty rok vyučovanie matematiky podľa metodiky Prof., RNDr. Milana Hejného CSc., 4 roky realizácia projektu  v rámci  experimentálneho overovania metodiky vo vyučovaní anglického jazyka  Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics, kvalitné vyučovanie anglického jazyka a napĺňanie udeleného  ocenenia  Európskej značky za výučbu cudzích jazykov ako prvej škole v Košiciach a štvrtej v SR, 15. rok uplatňovanie metodiky CLIL vo výchovno-vzdelávacom procese, druhý rok uplatňovanie medzinárodného programu  PYP (Primary Years Programme) v rámci školského vzdelávacieho programu, autorizácia bola škole udelená IB organizáciou International Baccalaureate Organization so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku 15.mája 2020 ako prvej škole slovenskej škole v Košiciach a  druhej škole v SR.

     Na záver svojho príhovoru vyjadrila tiež želanie, aby škola tak ako doteraz bola školou  s vysokou úrovňou vzdelávania žiakov, kolektívnej práce ako aj humánnych  vzťahov.

 

    Popriala  žiakom, rodičom a učiteľom pevné zdravie a úspešný školský rok 2021/2022.