0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY

funkčné obdobie 2021-2025

Zloženie Rady školy Mená členov Rady školy
Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
 1. Mgr. Jana Uličná
 2. Mgr. Peter Orjabinec
Zvolený zástupca ostatných zamestnancov
 1. Mgr. Stanislava Krasnayová, zapisovateľka Rady školy
Zvolení zástupcovia rodičov
 1. PhDr. Zuzana Sedláková, predsedníčka Rady školy
 2. Ing. Andrea Blašková
 3. Ing. Norbert Faith
 4. Peter Scholtz
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
 1. Ing. Veronika Voľanská
  • ekonomická a mzdová pracovníčka
 2. PaedDr. Oľga Pivarníková
  • odborný radca OÚ, Košice
 3. doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.
 4. Matej Jančura